УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА  СІЛЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІНННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22510 с. Костянтинівка, вул. Миру 77,  тел. 4 – 37 – 36; факс 4-37 – 41

Р І Ш Е Н Н Я №247

20грудня2018року                                                    29сесія 7 скликання

Про  сільський   бюджет

на  2019  рік

Відповідно до п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного Кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, сільська рада          В И Р І Ш И Л А:

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2019 рік у сумі  2263051,00 грн., у тому числі  доходи загального фонду  бюджету визначити у сумі 2227948,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 35103,00 грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення.

2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2019 рік у сумі 2263051,00 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі  1932948,00 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 330103,00 грн.у тому числі бюджету розвитку  295000,00 грн.  за  головними розпорядниками коштівзгідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.Установити профіцит сільського бюджету загального фонду у сумі 295000,00 грн.,  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 295000,00  грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

4.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів  сільського  бюджету  у сумі  1000,00 грн.

5.Затвердити  обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком № 4 цього рішення, а саме:

      кошти, що передаються  із сільського бюджету :

- субвенція на утримання об’єктів спільного користування (Турбівській  селищній раді на утримання місцевої комунальної пожежної команди) – 50000,00  грн.;

- субвенція на утримання ЦПМСД (Костянтинівський та Чупринівський ФАПи) – 240000,00грн.

6.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці  (код 2111);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2273, 2275);

- трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620);

- інші виплати населенню (код 2730).

7.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм  згідно з додатком № 6 до цього рішення.

8.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,  послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.70,71 Бюджетного кодексу Українищодо сільського бюджету;

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.70,71 Бюджетного кодексу України.

12.Дозволити сільському бюджету отримувати в органах Державної казначейської Служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду. 

13. Враховуючи норми статей 23,108,77 Бюджетного кодексу України, ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування» надати право сільському голові за погодженням з постійною депутатською комісією з питань планування бюджету та фінансів, з наступним затвердженням рішенням сесії сільської ради, здійснювати у міжсесійний період:

- зарахування розподілів і перерозподілів субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до сільського бюджету;

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів сільського бюджету перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету)

- надати право сільському голові згідно його розпорядження встановлювати розмір надбавок, премій,  матеріальної допомоги, допомоги на вирішення соціально побутових питань усім підрозділам.

14.    Відповідно до статей 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити загальну штатну чисельність апарату сільської ради та закладів культури згідно з додатком № 5 до цього рішення.

15. На виконання вимог положення Бюджетного Кодексу України запровадити програмно цільовий метод бюджетування на 2019 рік.

16. Установити розмір резервного фонду сільського бюджету на 2019 рік у сумі 19300 грн.

17.  Встановити, що в 2018 році орендна плата бюджетних установ(оренда приміщення СБК), що є спільною комунальною власністю Костянтинівської сільської ради зараховується в розмірі 100 % балансоутримувача.

18. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (голова Святенко Т.Ф.)                

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

Виконавець                       

 

 

Головний бухгалтер сільської ради

 

 

Чаплінська А.Ф.

УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІНННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22510 с. Костянтинівка, вул. Миру 77,  тел. 4 – 37 – 36; факс 4-37 – 41

Р І Ш Е Н Н Я №248

20грудня2018року                                                    29сесія 7 скликання

Про програму соціально – економічного розвитку

територіальної громади с. Костянтинівка

Липовецького районуВінницької області на 2019рік

      Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету та фінансів та комісії з розвитку агропромислового комплексу та врегулювання земельних відносин, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціально – економічного розвитку територіальної громади с. Костянтинівка на 2019рік (додаток 1).

2. Фінансування заходів Програми соціально – економічного розвитку Костянтинівської територіальної громади на 2019рік здійснювати за рахунок коштів державного, обласного, районного, сільського бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3. Контроль завиконанням  даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (голова Святенко Т.Ф.)

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

 

Виконавець                       

 

 

Головний бухгалтер сільської ради

 

 

Чаплінська А.Ф.

Додаток 1

до рішення 29сесії 7скликання

Костянтинівської сільської  ради

                                                                           від 20грудня2018року №248

Програма

соціально – економічного розвиткутериторіальної громади

с. Костянтинівка Липовецького району Вінницької області

на 2019рік

№   

з/п

Назва заходів

Термін виконання

Виконавець

Всього

У т.ч. за рахунок

Бюджету села

Субвенцій з держ.

бюджету

місцевим бюджетам

1

2

3

4

5

6

7

 

1. Житлово-комунальне господарство

1.1

Забезпечення діяльності виконавчого комітету

2019р.

Сільська рада

901,7

901,7

-

1.2

Благоустрій села, в т.ч.:

2019 р.

Сільська рада

660,1

660,1

-

1.2.1

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

2019 р.

Сільська рада

 

300,0

300,0

-

1.2.2

Будівництво вуличного освітлення сіл Петрівка, Чупринівка, Костянтинівка

 

2019р.

 

Сільська рада

 

200,0

 

200,0

 

-

1.2.3

Освітлення вулиць

2019 р.

Сільська рада

20,0

20,0

-

1.2.4

Розчищення водоймищ

2019 р.

Сільська рада

32,1

32,1

-

1.2.5

Послуги по відновленню роботи дитячого садка

2019р.

Сільська рада

50,6

50,6

-

1.2.6

Завершення будівництва водопровідної мережі

2019р.

Сільська рада

50,0

50,0

-

1.2.7

Оплата суспільно – корисних робіт

2019 р.

Сільська рада

7,4

7,4

-

 

2.Культура та спорт

1.3

Проведення культурно-масових заходів

2019р.

Сільська рада

12,0

12,0

-

1.4

Фінансування закладів культури с. Костянтинівка

2019р.

Сільська рада

291,9

291,9

-

 

3.Соціальний захист населення

1.5

Надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

2019р.

Сільська рада

40,0

40,0

-

4.Різне

1.6

Виготовлення нормативно – грошової оцінки земель сіл Петрівка, Чупринівка.

2019р.

Сільська рада

 

 

45,0

45,0

-

1.7

Забезпечення пожежної безпеки населеного пункту

2019р.

Сільська рада

 

50,0

50,0

-

1.8

Субвенція на утримання медичних закладів сіл Костянтинівка, Чупринівка

 

2019 р.

 

Сільська рада

 

240,0

 

240,0

 

-

1.9

Резервний фонд

2019р.

Сільська рада

19,3

19,3

-

                                                       

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІНННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22510 с. Костянтинівка, вул. Миру 77,  тел. 4 – 37 – 36; факс 4-37 – 41

Р І Ш Е Н Н Я №249

20грудня2018року                                                    29сесія 7 скликання

 

Про програму забезпечення ефективної діяльності

Костянтинівської сільської ради щодо виконання

власних і делегованих повноважень на 2019 рік.

Відповідно  до пункту  1  статті  26  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,   розглянувши  проект програми забезпечення ефективної діяльності Костянтинівської сільської ради щодо виконання власних і делегованих повноважень на 2019 рік, враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму забезпечення ефективної діяльності Костянтинівської сільської ради щодо виконання власних і делегованих повноважень на 2019 рік, в  тому числі паспорт  сільської  бюджетної  програми  на  2019  рік (додаток 1).

2.  Фінансування  проводити в  межах  коштів  передбачених  в бюджеті  на  2019 рік та інших  джерел фінансування не  заборонених  чинним  законодавством .

3. Контроль завиконанням  даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (голова Святенко Т.Ф.)

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

 

Виконавець                       

 

 

Головний бухгалтер сільської ради

 

 

Чаплінська А.Ф.

Додаток 1

до рішення 29сесії 7скликання

Костянтинівської сільської  ради

                                                                           від 20грудня2018року №249

Програма забезпечення ефективної діяльності Костянтинівської сільської ради щодо виконання власних і делегованих повноважень на  2019 рік.

I. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетного кодексу України та інших нормативно – правових актів.

II. Мета програми

          Метою програми є забезпечення діяльності щодо виконання власних і делегованих повноважень, прийняття рішень та розпоряджень по управлінню майном і фінансовими ресурсами для забезпечення мінімальних соціальних потреб територіальної громади, гарантованих державою, реалізації державних реформ, цільових заходів та виконання інших повноважень, передбачених чинним законодавством України.

III. Основні завдання та напрями реалізації програми

          Основним завданням та напрямами програми є:

-         Забезпечення проведення сесій сільської ради та контроль за виконанням рішень сесій.

-         Забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень через функціонування діяльності  сільської ради.

-         Забезпечення ефективної роботи виконавчого комітету сільської ради, посилення матеріальної зацікавленості в покращенні кінцевих результатів діяльності, спрямоване на підвищення відповідальності, ініціативи та творчого ставлення до праці.

IV. Очікувані результати

          Забезпечення в повному обсязі ефективної діяльності виконавчого комітету сільської ради, а саме:

-         консолідація і координація зусиль сільської ради на соціальний захист

населення;

-         підвищення рівня якості життя громадян жителів територіальної громади;

-         забезпечення впровадження системи державних соціальних стандартів;

-         підвищення рівня удосконалення механізмів соціальної політики

держави;

     -   забезпечення виплати заробітної плати та своєчасної сплати податків до

     бюджету;

     -   проведення поточного ремонту в приміщення сільської ради;

     -   встановлення необхідних комп’ютерних програм, пристроїв;

     - забезпечення апарату сільської ради необхідними канцтоварами,матеріалами (в т.ч. бензином), підпискою періодичних видань;

    - фінансове забезпечення відряджень працівників сільської ради, оплата послуг зв’язку та інших послуг для функціонування діяльності сільської ради;

    -  оплата комунальних послуг.

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІНННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22510 с. Костянтинівка, вул. Миру 77,  тел. 4 – 37 – 36; факс 4-37 – 41

Р І Ш Е Н Н Я №250

20грудня2018року                                                    29сесія 7 скликання

Про  Програму  соціального  захисту 

населення  на  2019 рік.

     Відповідно  до  статті  34  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,  повноваження   у сфері  соціального  захисту  населення, враховуючи висновок постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, освіти, депутатської етики, законності та здійснення контролю за виконанням рішень ради, роботи з ветеранами, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму  соціального захисту  населення  Костянтинівської  територіальної  громади на 2019 рік, в  тому числі паспорт  сільської  бюджетної  програми  на  2019  рік (додаток 1).

2.  Затвердити положення про надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які проживають на території Костянтинівської  сільської ради  на 2019 (додаток 2).

3. Фінансування  проводити в  межах  коштів  передбачених  в бюджеті  на  2019 рік та інших  джерел фінансування, не  заборонених  чинним  законодавством.

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, освіти, депутатської етики, законності та здійснення контролю за виконанням рішень ради (голова Мороз Р.А)

 

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

 

Виконавець                       

 

 

Головний бухгалтер сільської ради

 

 

Чаплінська А.Ф.

Додаток 1

до рішення 29сесії 7скликання

Костянтинівської сільської  ради

                                                                           від 20грудня2018року №250

П Р О Г Р А М А

Соціального захисту населення  Костянтинівської сільської ради

Напрямки діяльності:

Напрямки діяльності, що здійснюються у межах загального фонду селищного бюджету:

1.     надання матеріальної допомоги на поховання

     2. надання матеріальної допомоги соціально незахищеним громадянам

Мета програми:

Здійснюючи державну політику щодо соціального захисту населення у межах своїх повноважень, Костянтинівська сільська рада керується приписами законів, однак враховуючи те, що сільська рада як орган місцевого самоврядування найближче стоїть до населення, самостійно встановлює додаткові до встановлених законодавством гарантій соціального захисту інвалідів, в тому числі з дитинства, ветеранів праці, ветеранів війни, громадян похилого віку, громадян які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи,громадян, які брали участь у антитерористичній операції, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які потребують соціального захисту.

Виконавці програми:

-    сільська рада;

-         підприємства різних форм власності.

Програма передбачає, що основними шляхами та засобами розв`язання проблем соціального захисту є необхідність фінансування програми за рахунок коштів місцевого бюджету та благодійних внесків і допомоги підприємств усіх форм власності, що знаходяться на території сільської ради.

Основні напрямки програми.

-         розгляд питань, пов`язаних з соціальним захистом населення на сесіях сільської ради та засіданнях виконавчого комітету;

-         надання допомоги ветеранам війни та праці, іншим верствам населення, що належать до пільгових категорій;

-         медичне обслуговування;

-         потреба та передбачення коштів у місцевому бюджеті на виконання Законів України, які передбачають соціальний захист населення.

З метою реалізації програми «Соціальний захист» передбачити у бюджеті сільської ради на 2019 рік кошти на:

- надання матеріальної допомоги  в зв’язку з важким матеріальним становищем  -  36000 грн.(по 2000,00 грн. в кожному окремому випадку);

- надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які на день смерті ніде не працювали, не перебували на обліку в Центрі зайнятості як безробітні та не отримували пенсії -  2000 грн.;

- надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції – 2000 грн. (по 1000,00 грн. в кожному окремому випадку).

Очікувані результати реалізації програми

        Реалізація передбачених заходів  програми дасть змогу вирішити деякі проблеми соціально незахищених громадян, мешканців села, компенсувати витрати на поховання непрацюючих громадян не пенсійного віку, покращити матеріальне становище громадян пільгових категорій.

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

Додаток 2

до рішення 29сесії 7скликання

Костянтинівської сільської  ради

                                                                          від 20грудня2018року №250

ПОЛОЖЕННЯ

про надання одноразової грошової матеріальної допомоги

громадянам, які проживають на території Костянтинівської

сільської ради  на 2019 рік.

І. Загальні положення

 1. Одноразова грошова матеріальна допомога (далі - допомога) надається з асигнувань, що передбачаються в сільському бюджеті на відповідний бюджетний рік для надання допомоги, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, якщо такі виникають в ході виконання сільського бюджету. Допомога надається:

- громадянам,які страждають від онкологічного захворювання;

- важко хворим, які потребують тривалого лікування або/ та  хірургічного втручання;

-  учасникам АТО;

- громадянам, які постараждали від пожежі чи іншого стихійного лиха (в разі втрати здоров’я).

 2. Одноразова грошова матеріальна допомога надається громадянину не частіше одного разу на рік (в окремих випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге).

 3. Матеріальну допомогу можуть отримати як громадяни, так і члени їх сімей.До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (стаття 3 Сімейного кодексу України).

ІІ. Порядок надання грошової матеріальної допомоги за заявою

 2.1. Для отримання одноразової матеріальної допомоги мешканці Костянтинівськоїсільської ради  надають заяву на ім’я сільського голови.

2.2. До заяви громадяни додають наступні документи:

- копія паспорта;

- копія ідентифікаційного коду;

- акт обстеження матеріально–побутових умов заявника ;

- довідка про склад сім’ї заявника;

- акт пожежної частини про пожежу, яка сталася;

- довідка з лікувальної установи, якщо допомога потрібна для лікування;

- банківські реквізити.

Для учасників АТО:

- посвідчення (довідка) про те, що громадянин дійсно являється учасником АТО;

- копія паспорта;

- копія ідентифікаційного коду;

-довідка про склад сім’ї;

- банківські реквізити.

 2.3. Рішення   щодо надання матеріальної допомогит та її розміру приймається сесієюКостянтинівськоїсільської  ради.

 2.4.Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається сесієюсільської ради:

- подані  документи не відповідають вимогам даного Положення;

- відсутність коштів у бюджеті.

ІІІ. Порядок виплати та обліку одноразової грошової матеріальної допомоги

3.1. Головний бухгалтер сільської ради здійснює виплату грошової матеріальної допомоги в розмірі визначеної сесієюсільської ради.

3.2. Матеріальна допомога перераховується на особистий рахунок заявника в банківській установі.

         Секретар сільської ради                          І.І.Паранкевич

 

УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІНННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22510 с. Костянтинівка, вул. Миру 77,  тел. 4 – 37 – 36; факс 4-37 – 41

Р І Ш Е Н Н Я №251

20грудня2018року                                                    29сесія 7 скликання

Про  Програму  благоустрою

на  2019рік                                                                                                      

             Відповідно  до пункту  41, 44  статті  26  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,   прийнятих  рішень з   питань адміністративно – територіального  устрою території населеного  пункту, забезпечення в  ньому  чистоти і порядку, враховуючи висновок постійної комісії з питань розвитку агропромислового комплексу та врегулювання земельних відносин, сільська  рада   ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму  благоустрою   Костянтинівської  територіальної  громади на 2019рік, в  тому числі паспорт  сільської  бюджетної  програми  на  2019  рік (додаток 1).

2.  Фінансування  проводити в  межах  коштів  передбачених  в бюджеті  на  2019рік та інших джерел фінансування не заборонених чинним  законодавством.

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань розвитку агропромислового комплексу та врегулювання земельних відносин (голова Ящук М.В.)

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

Виконавець                        

 

 

Головний бухгалтер сільської ради

 

 

Чаплінська А.Ф.

Додаток 1

до рішення 29сесії 7скликання

Костянтинівської сільської  ради

                                                                           від 20грудня2018року №251

П Р О Г Р А М А

благоустрою Костянтинівської сільської ради.

1. Основна мета Програми

Програма благоустрою с. Костянтинівка на 2019 рік ( далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів» №2807-IVвід 6.09.2005, «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» №189/8788 від 12.02.2004р., яка зумовлює загальний порядок планування, утримання і фінансування робіт з благоустрою селища, а також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного ста­ну і довкілля. 

Програма направлена на покращення благоустрою сілКостянтинівка, Петрівка, Чупринівкапротягом 2019року.

Головною метою Програми є здійснення заходів для забезпечення належного технічного та естетичного стану об’єктів селищного благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби і спрямована на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

2. Основні заходи Програми:

- ремонт доріг;

- облаштування вуличного освітлення;

- розчищення вулиць від снігу;

- обкошування територій, побілка дерев;

- ремонт пам’ятника;

- облаштування сміттєзвалища;

- забезпечення наявності дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  суб’єктам господарювання всіх форм власності відповідно до існуючих вимог;

- санітарна очистка кладовищ;

- інші заходи за рішенням сесії.

     Виконавцем робіт з благоустрою села є сільська рада, школа, підприємства, територіально підпорядковані сільській раді.

Основним шляхом і засобом виконання даної програми є робота виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, а також усвідомлення і допомога всього населення сільської ради при обов`язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Очікувані результати реалізації програми:

      При виконанні програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація у населеному пункті, поліпшиться санітарний стан населеного пункту.

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІНННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22510 с. Костянтинівка, вул. Миру 77,  тел. 4 – 37 – 36; факс 4-37 – 41

Р І Ш Е Н Н Я №252

20грудня2018року                                                    29сесія 7 скликання

Про  Програму  культурно  -

масових  заходів  на 2019 рік                                                                                                                                                                                          Відповідно  до статті  32  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в Україні», повноваження у сфері  освіти, охорони  здоров’я, культури, фізкультури і  спорту, враховуючи висновок постійної комісії з охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, освіти, депутатської етики, законності та здійснення контролю за виконанням рішень ради, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму культурно  - масових  заходів Костянтинівської  територіальної  громади  на  2019рік та  паспорт  сільської  бюджетної  програми на 2019рік (додаток 1).

2.  Фінансування проводити в межах коштів, передбачених в  бюджеті на 2019рік та  інших  джерел  фінансування не  заборонених  чинним  законодавством.

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, освіти, депутатської етики, законності та здійснення контролю за виконанням рішень ради (голова Мороз Р.А)

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

 

Виконавець                       

 

 

Головний бухгалтер сільської ради

 

 

Чаплінська А.Ф.

Додаток 1

до рішення 29сесії 7скликання

Костянтинівської сільської  ради

                                                                           від 20грудня2018року №252

П Р О Г Р А М А

проведення культурно - масових заходів на 2019рік.

 

 Мета селищної  програми:

             Активізувати культурно – просвітницький розвиток територіальної громади села, урізноманітнити дозвілля молоді, забезпечити відзначення  державних  та народних свят, передбачених річним планом роботи на належному рівні. Забезпечити ефективну роботу сільського будинку культури.

Напрямки діяльності:

Напрямки діяльності, що здійснюються у межах загального фонду сільського бюджету:

1.     фінансування  заходів по святкуванню в селищі державних свят

2.     фінансування заходів по святкуванню в селищі  народних та професійних  свят

3.     організація дозвілля  дітей та молоді в селищі, виховання  пошани до історії держави, народних звичаїв та традицій

Основні програмні заходи та фінансування:

З метою реалізації даної програми передбачити фінансування з бюджету сільської ради на слідуючі заходи:

- проведення заходів до Дня пам’яті жертв Другої світової війни.

Квітень 2019р.;

- проведення заходів до Дня інваліда. Придбання  подарунків інвалідам дитинства. Листопад2019р. – 5000грн.;

 - проведення  новорічного карнавалу для дітей. Придбання новорічних подарунків. Грудень 2019 р. – 7000грн.;

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

 

УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІНННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22510 с. Костянтинівка, вул. Миру 77,  тел. 4 – 37 – 36; факс 4-37 – 41

Р І Ш Е Н Н Я №253

20грудня2018року                                                    29сесія 7 скликання

Про створення цільового фонду

«Соціально – економічний

розвиток села»

Відповідно до пункту 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Створити цільовий фонд «Соціально – економічний розвиток села».

2. Затвердити Положення про порядок надходження і використання коштів цільового фонду на соціально – економічний розвиток села (додаток 1).

3.  Контроль завиконанням  даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (голова Святенко Т.Ф.)

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

Виконавець                       

 

 

Головний бухгалтер сільської ради

 

 

Чаплінська А.Ф.

Додаток 1

до рішення 29сесії 7скликання

Костянтинівської сільської  ради

                                                                           від 20грудня2018року №253

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надходження і використання коштів цільового фонду на соціально – економічний розвиток села

1. Загальні положення

       Куруючись ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України у складі спеціального фонду сільського бюджету утворюється цільовий фонд на соціально – економічний розвиток села.

      Основною метою та завданнями фонду є акумулювання коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально – економічного розвитку та благоустрій сіл територіальної громади.

2. Склад надходження фонду

      Доходи фонду утворюються за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків від підприємств, організацій, окремих громадян та інших надходжень, які не суперечать чинному законодавству.

      Надходження до цільового фонду акумулюються на котловому рахунку місцевого бюджету спеціального фонду відкритого у відділенні Державного казначейства.

3. Напрями  використання коштів фонду

      Використання коштів фонду здійснюється на :

- вирішення невідкладних проблем у розвитку та функціонуванні соціально – культурної сфери, благоустрій сіл.

- надання фінансової підтримки підприємствам, установам та громадським організаціям.

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

 

УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІНННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22510 с. Костянтинівка, вул. Миру 77,  тел. 4 – 37 – 36; факс 4-37 – 41

Р І Ш Е Н Н Я №254

20грудня2018 року                                                    29сесія 7 скликання

Про преміювання сільського голови,

секретаря та працівників

Костянтинівської сільської ради

Відповідно до пункту 5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. «Про упорядкування структури та оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», сільська рада В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити положення про преміюванняпрацівників виконавчого апарату Костянтинівської сільської ради (додаток 1).

2. Встановити щомісячно преміювання:

         - сільському голові у розмірі 100% посадового окладу за фактично відпрацьований час;

         - секретарю сільськоїради – у розмірі до 100% посадового окладу за фактично відпрацьований час.

3. Виплати здійснювати з 01.01.2019 року до 31.12.2019р. та в межах затвердженого фонду оплати праці працівників сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету і фінансів (голова Святенко Т.Ф.)

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

Виконавець                       

 

 

Головний бухгалтер сільської ради

 

 

Чаплінська А.Ф.

Додаток 1

до рішення 29сесії 7скликання

Костянтинівської сільської  ради

                                                                           від 20грудня2018року №254

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ

працівників виконавчого апарату сільської  ради

1. Положення про преміювання  посадових осіб працівників виконавчого апарату сільської  ради розроблено відповідно до Законів України «Про оплату праці», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», ст. 97 Кодексу законів про працю України та наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці, робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», з  метою стимулювання  працівників виконавчого комітету сільської ради, посилення їх відповідальності за виконання службових обов’язків та доручень керівництва, творчого підходу до вирішення соціально – економічних проблем села:

2. Положення   передбачає    основну    мету – зацікавлене    підвищення відповідальності   працівників за результати своєї праці  по  забезпеченню діяльності  сільської  ради, а  також  дотримання   законності, зміцнення правопорядку та дисципліни, виконання  бюджету.

3.  Порядок преміювання за результати праці

За особистий внесок у загальні результати роботи, стимулювання зразкового виконання працівниками посадових обов’язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпеченні при цьому високого рівня трудової і виконавської дисципліни визначається такий порядок преміювання:

 - преміювання працівників здійснюється в межах економії коштів, передбачених у кошторисі на преміювання , утвореного  в розмірі  не нижче 10 %  середньомісячної заробітної плати  та економії фонду оплати праці;

- виплата премії проводиться щомісячно разом з виплатою заробітної плати за розпорядженням сільського  голови;

- розмір премії визначається залежно від особистого трудового вкладу працівника в загальні результати роботи. У разі, якщо працівнику пропонується зменшити розмір премії або позбавити повністю, до подання додається письмове пояснення працівнику з цього питання;

 - премія нараховується  за фактично відпрацьований  час   у розмірі посадового окладу.

 - при наявності економії фонду оплати праці, за підсумками роботи за рік, квартал або місяць працівникам може виплачуватись підвищена премія. Максимальним розміром премія не обмежується;

 -  премія виплачується працівникам, які сумлінно виконували службові обов’язки, не допускали порушень трудової і виконавської дисципліни за фактично відпрацьований час.

У фактично відпрацьований час включається:

* час перебування на курсах підвищення кваліфікації;

* час коли працівник не працював повний місяць з причин: звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням штату; призовом до Збройних Сил України; виходом на пенсію за віком чи по інвалідності; при наданні відпустки по вагітності і пологах та по догляду за дитиною; при звільненні з роботи у зв’язку з вступом у вищий навчальний заклад; при звільненні із займаної посади по переведенню на іншу роботу, звільнення за згодою сторін.

4. Не виплачується премія працівникам:

- за час перебування у відпустках;

- за час хвороби, згідно з листком непрацездатності;

- за час навчання на заочних відділеннях вищих та середніх спеціальних навчальних закладів (крім Національної академії державного управління, якщо навчання здійснюється за державним замовленням за направленням райдержадміністрації).

Часткове або повне зменшення розміру премії здійснюється за той розрахунковий період, в якому мали місце порушення трудової дисципліни, або упущення в роботі і оформляється розпорядженням сільського голови.

5. Заходи заохочення.

У зв’язку з ювілейними датами,  державними  та професійними святами працівникам за ініціативою керівництва може бути видана одноразова премія в розмірі  посадового окладу.

6. Відповідно до  постанови   Кабінету  Міністрів  України  від 9 березня 2006 року  № 268 «Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та  інших   органів»  посадовим    особам   сільської    ради   виплачується матеріальна  допомога  на оздоровлення з наданням щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати працівника.

7. Посадовим особам    сільської  ради  надається  матеріальна  допомога    для вирішення  соціально – побутових  питань  в  розмірі     середньомісячної заробітної плати згідно з  поданою заявою та  розпорядженням сільського голови в межах фонду оплати праці.

Секретар сільської ради                                   І.І.Паранкевич