УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІНННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22510 с. Костянтинівка, вул. Миру 77,  тел. 4 – 37 – 36; факс 4-37 – 41

Р І Ш Е Н Н Я №318

20грудня2019року                                                    36сесія 7 скликання

Про  сільський   бюджет

на  2020  рік

Відповідно до п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного Кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку,планування бюджету та фінансів, сільська радаВ И Р І Ш И Л А:

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2020рік у сумі  2391906,00 грн., у тому числі  доходи загального фонду  бюджету визначити у сумі 2350433,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 41473,00 грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення.

2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2020 рік у сумі 2391906,00 грн.,у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі  2162433,00 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 229473,00 грн.у тому числі бюджету розвитку  188000,00 грн.  за  головними розпорядниками коштівзгідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.Установити профіцит сільського бюджету загального фонду у сумі 188000,00 грн.,  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 188000,00  грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

4.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів  сільського  бюджету  у сумі  1000,00 грн.

5.Затвердити  обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком № 4 цього рішення, а саме:

      кошти, що передаються  із сільського бюджету :

- субвенція на утримання об’єктів спільного користування (Турбівській  селищній раді на утримання місцевої комунальної пожежної команди) – 50000,00  грн.;

- субвенція на утримання ЦПМСД (Костянтинівський ФАП та Чупринівський ФП) – 240000,00грн.

6.Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

 - нарахування на заробітну плату;

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 - соціальне забезпечення.

7.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм  згідно з додатком № 6 до цього рішення.

8.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,  послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.70,71 Бюджетного кодексу Українищодо сільського бюджету;

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.70,71 Бюджетного кодексу України.

12.Дозволити сільському бюджету отримувати в органах Державної казначейської Служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду. 

13. Враховуючи норми статей 23,108,77 Бюджетного кодексу України, ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування» надати право сільському голові за погодженням з постійною депутатською комісією з питань планування бюджету та фінансів, з наступним затвердженням рішенням сесії сільської ради, здійснювати у міжсесійний період:

- зарахування розподілів і перерозподілів субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до сільського бюджету;

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів сільського бюджету перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету)

- надати право сільському голові згідно його розпорядження встановлювати розмір надбавок, премій,  матеріальної допомоги, допомоги на вирішення соціально побутових питань усім підрозділам.

14.    Відповідно до статей 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити загальну штатну чисельність апарату сільської ради та закладів культури згідно з додатком № 5 до цього рішення.

15. На виконання вимог положення Бюджетного Кодексу України запровадити програмно цільовий метод бюджетування на 2020 рік.

16. Установити розмір резервного фонду сільського бюджету на 2020 рік у сумі 23504 грн.

17.  Встановити, що в 2020 році орендна плата бюджетних установ(оренда приміщення СБК), що є спільною комунальною власністю Костянтинівської сільської ради зараховується в розмірі 100 % балансоутримувача.

18. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально – економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (голова Святенко Т.Ф.)                

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

Виконавець                       

 

 

Головний бухгалтер сільської ради

 

 

Чаплінська А.Ф.

Програми до бюджету на 2020 рік 

/upload/files/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/36%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.doc