УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА  СІЛЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІНННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22510 с. Костянтинівка, вул. Миру 77,  тел. 4 – 37 – 36; факс 4-37 – 41

Р І Ш Е Н Н Я №214

14липня2018 року                                                    24сесія 7 скликання

Про створення робочої комісії з вивчення

громадської думки щодо добровільного приєднання

Костянтинівської територіальної громади

сіл Костянтинівка, Чупринівка,

Петрівка  до Староприлуцької сільської

об’єднаної територіальної громади

 

Відповідно до пункту 2 статті 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити «Положення про робочу комісію з вивчення громадської думки щодо добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громади сіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка до Староприлуцької об’єднаної територіальної громади» (додаток 1).

2. Створити робочу комісію з вивчення громадської думки щодо добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громади сіл Костянтинівка, Чупринівка, Петрівка до Староприлуцької об’єднаної територіальної громади (додаток 2).

3. Затвердити листок опитування та талон опитування щодо добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громади сіл Костянтинівка, Чупринівка, Петрівка до Староприлуцької об’єднаної територіальної громади (додаток 3)

4. В термін 15 - 17 липня 2018 року провести таємне опитування жителів сіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка щодо добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громади сіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка.

5. Секретарю сільської ради Паранкевич І.І. опублікувати дане рішення на офіційному сайті Костянтинівської сільської ради в мережі ІНТЕРНЕТ.

6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, освіти, депутатської етики, законності та здійснення контролю за виконанням рішень ради (голова Мороз Р.А).

Сільський голова                                О.А. Мацюк

Виконавець                       

 

 

Секретар сільської ради

 

 

Паранкевич І.І.

Додаток 1

до рішення 24сесії 7скликання

Костянтинівської сільської  ради

                                                                         від 14 липня 2018 року №214

Положення про робочу комісію з вивчення громадської думки щодо добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громади сіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка до Староприлуцької об’єднаної територіальної громади

1. Загальні положення.

1.1. Положення про робочу комісію з вивчення громадської думки щодо добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громади сіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка до Староприлуцької об’єднаної територіальної громади (надалі – Положення) розроблено з метою впорядкування механізму вивчення громадської думки щодо добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громадисіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка (надалі – Костянтинівська територіальна громада) до Староприлуцької об’єднаної територіальної громади (надалі – Староприлуцька сільська ОТГ).

1.2. При вивченні громадської думки щодо добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громади сіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка до Староприлуцької об’єднаної територіальної громади комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне обєднання територіальних громад» та цим Положенням.

2. Порядок вивчення громадської думки про добровільне приєднання.

2.1. Вивчення громадської думки щодо добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громади до Староприлуцької сільської ОТГ проводиться з метою врахування думки якомога більшої кількості жителів сіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка щодо добровільного приєднання до Староприлуцької сільської ОТГ та врахування результатів вивчення при прийнятті відповідних рішень стосовно такого приєднання.

2.2. Вивчення громадської думки проводиться на основі цього Положення та відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Опитування проводиться серед повнолітнього, дієздатного населення, що зареєстроване та проживає на території сіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка.

2.4. Робоча комісія з вивчення питання добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громади до Староприлуцької сільської ОТГ (далі – комісія) створюється рішенням сесії. До складу комісії можуть входити члени виконавчого комітету, представники громадськості, громадських організацій, які офіційно зареєстровані та діють на території сіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка за згодою.

2.4.1. Для об’єктивного вивчення громадської думки жителів за рішенням комісії між членами комісії здійснюється розподіл сіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка по територіальності (вулицям, виборчим округам, тощо).

2.4.2. В ході реалізації своїх повноважень комісія може приймати інші рішення.

2.4.3. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість членів комісії від загального складу.

2.4.4. Термін вивчення думки жителів сіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка щодо добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громади до Староприлуцької сільської ОТГ складає 3 дні з моменту створення комісії.

2.4.5. Заступник та секретар комісії обираються самою комісією.

2.4.6. Кількісний склад комісії разом з головою та заступником комісії становить 11 осіб.

2.4.7. Комісія, за поданням голови, має право виключити члена комісії зі складу комісії в разі порушення останнім вимог цього Положення, етичних норм поведінки та правил поведінки у громадських місцях, а також у разі будь – яких дій чи бездіяльності члена комісії, які призвели, або можуть призвести до перешкоджання або інших негативних наслідків в діяльності комісії.

2.4.8. При проведенні особистого опитування ведеться відповідний листок, де заносяться прізвище, власне ім’я та по батькові опитуваної особи та особистий підпис опитуваної особи. Кожній особі видається талон опитування, який після заповнення кидається в скриньку.

3. Результати роботи комісії оформляються відповідним звітом, який підписує голова комісії та її члени.

4. Результати вивчення громадської думки комісією обов’язкові до врахування при вирішенні питання добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громади до Староприлуцької сільської ОТГ.

 

Секретар сільської ради                 І.І.Паранкевич

 

Додаток 2

до рішення 24сесії 7скликання

Костянтинівської сільської  ради

                                                                       від 14 липня 2018 року №214

 

Робоча комісія з вивчення громадської думки щодо добровільного приєднання Костянтинівської територіальної громади сіл Костянтинівка, Чупринівка, Петрівка до Староприлуцької сільської об’єднаної територіальної громади

1.     Штахновська Зінаїда Феодосіївна – голова робочої комісії

2.     Поліщук Ліда Максимівна

3.     Оземблівський Олег Францович

4.     Бузак Світлана Станіславівна

5.     Сторожук Тетяна Миколаївна

6.     Макаєва Віра Василівна

7.     Зелененький Іван Олександрович

8.     Бачук Оксана Василівна

9.     Пидосич Леонід Володимирович

10.   Постоюк Любов Сергіївна

11.   Годонюк Любов Андріївна

Секретар сільської ради                І.І.Паранкевич

 

Додаток 3

до рішення 24сесії 7скликання

Костянтинівської сільської  ради

                                                                        від 14 липня 2018 року №214

ТАЄМНЕ ОПИТУВАННЯ ЖИТЕЛІВ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЩОДО ДОБРОВІЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ СІЛ КОСТЯНТИНІВКА, ПЕТРІВКА, ЧУПРИНІВКА ДО СТАРОПРИЛУЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

15 ЛИПНЯ 2017 РОКУ.

Список опитуваних.

 

№ з/п

Прізвище, власне ім’я, по батькові

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

ТАЛОН ОПИТУВАННЯ

Чи надаєте Ви згоду на добровільне приєднання Костянтинівської територіальної громади (села Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка) до Староприлуцької сільської об’єднаної територіальної громади.         

 
   Так

 

               

 
   Ні

 

 

Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті проти відмітки «Так» чи «Ні»

Секретар сільської ради                І.І.Паранкевич