УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА  СІЛЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІНННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22510 с. Костянтинівка, вул. Миру 77,  тел. 4 – 37 – 36; факс 4-37 – 41

Р І Ш Е Н Н Я №206

15червня2018 року                                                   23сесія 7 скликання

Про вивчення пропозицій щодо ініціювання

добровільного приєднання територіальної

громади  сіл Костянтинівка, Чупринівка,

Петрівка Костянтинівської сільської ради

до Староприлуцької об’єднаної територіальної

громади та його громадське обговорення

Відповідно до частин 1, 2 статті 5, статті 8-1 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  В И Р І Ш И Л А:

1. Ініціюватидобровільне приєднаннятериторіальноїгромадисіл Костянтинівка, Чупринівка, Петрівка Костянтинівської сільської радидоСтароприлуцькоїоб’єднаної територіальної громади.

2. Провести громадське обговорення щодо добровільного приєднаннятериторіальної громад сіл Костянтинівка, Петрівка, Чупринівка Костянтинівської сільської ради  до 16.07.2018 року.

3. Створити робочу групу з вивчення пропозицій, що стосуються добровільного приєднаннятериторіальних громад у складі:

Мацюк О.А. –              сільськийголова

Паранкевич І.І. –       секретар сільськоїради

Муравель С.Г. –          депутат сільськоїради, голова комісії з питань                                                соціально–економічного розвитку, планування                                              бюджету і фінансів

Ящук М.В. –                депутат сільськоїради, голова комісії з питань                                               розвитку агропромислового комплексу та                                                        врегулювання земельних відносин

Мороз Р.А. –                депутат сільськоїради, голова комісії з питань                                                охорони здоров’я, соціального захисту населення,                                         культури, освіти, депутатської етики, законності та                                       здійснення контролю за виконанням рішень ради 

Ковальчук В.С. –         депутат сільської ради

Шевчук С.О. –             депутат сільської ради

Куліш О.М. –               заступник директора Костянтинівської ЗОШ І-ІІ ст.

з навчально – виховної роботи

Ящук М.І. –                  бібліотекар Костянтинівської сільської бібліотеки

4. Секретарю сільської ради Паранкевич І.І. опублікувати дане рішення на офіційному сайті Костянтинівської сільської ради в мережі ІНТЕРНЕТ.

5. Фізичним та юридичним особам подавати свої пропозиції у письмовій формі за адресою: 22510 Вінницька область, Липовецький район,                     с.Костянтинівка, вул. Миру, 77з позначкою: «Робочій групі з вивчення пропозицій щодо добровільного приєднаннятериторіальних громад» до 14.07.2018 року.

5. Робочій групі з вивчення пропозицій щодо добровільного приєднаннятериторіальних громад:

- провести збори громадян з розгляду даного питання;

- підготувати проект рішення про надання згоди на добровільне приєднаннятериторіальних громад з урахуванням отриманих пропозицій фізичних та юридичних осіб та рішення зборів громадян;

- проект рішення подати на розгляд сесії сільськоїради.

6. Включити до порядку денного 24 сесії 7 скликання Костянтинівської сільської ради питання про надання згоди на добровільне приєднання територіальноїгромадисіл Костянтинівка, Чупринівка, Петрівка Костянтинівської сільської радидоСтароприлуцькоїоб’єднаної територіальної громади.

7. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, освіти, депутатської етики, законності та здійснення контролю за виконанням рішень ради (голова Мороз Р.А).

Сільський голова                                О.А. Мацюк

Виконавець                        

 

 

Секретар сільської ради

 

 

Паранкевич І.І.