Україна

Костянтинівськасільська рада

Липовецький  район  Вінницька область

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

        Від  25  січня  2018р.    № 3

Про затвердження ТОВ «Жмеринський

райкомунсервіс»  тарифів на водопостачання

в селах Костянтинівка, Чупринівка

         Розглянувши лист ТОВ «Жмеринський райкомунсервіс» про затвердження тарифів на послуги водопостачання, відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядуванняв Україні», ЗаконуУкраїни «Про житлово–комунальні послуги», ПостановиКабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово–комунальні послуги», НаказуМін ЖКГ від 30.07.2012 року № 390 «Про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово – комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад»,  з метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг водопостачання, виконавчий комітет Костянтинівської сільськоїради 

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити тарифи ТОВ «Жмеринський райкомунсервіс» на послуги водопостачання в слідуючих розмірах:

Село Костянтинівка

Групи  споживачів

Одиниця виміру

Водопостачання,

тариф за 1 м3

Населення, з ПДВ

грн.

14,60

Бюджетні установи, з ПДВ

грн.

15,32

Інші  споживачі, з ПДВ

грн.

30,51

Село Чупринівка

Групи  споживачів

Одиниця виміру

Водопостачання,

тариф за 1 м3

Населення, з ПДВ

грн.

14,60

Інші  споживачі, з ПДВ

грн.

30,51

2. ТОВ «Жмеринський райкомунсервіс»:

2.1. Укласти із споживачами договори на надання послуг водопостачання.

2.2. У разі ненадання послуг або  надання їх не в повному обсязі проводити перерахунки згідно умов договору зі споживачами про надання послуг водопостачання.

3. Дане рішення підлягає опублікуванню на офіційному сайтіКостянтинівської сільської ради в мережі інтернет.

4. Рішення набирає чинності через 15 днів з дня оприлюднення.

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                          О.А.Мацюк